an nisa ayat 36 / Kandungan Surat An-Nisa Ayat 36, Perintah Berbuat Ihsan kepada Tiap Orang

an nisa ayat 36

an nisa ayat 36

An-Naba' Adapun tetangga yang hanya mempunyai satu hak saja, ialah tetangga musyrik, tidak ada hubungan darah dengan dia, dia mempunyai hak bertetangga. Melakukan ibadah kepada Allah tampak dalam amal perbuatan setiap hari, seperti mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan telah dicontohkannya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, dinamakan ibadah khusus. Berbuat baiklah kepada orangtuamu tanpa kelalaian. Selain itu, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.

nest...

tripel pythagoras sadako cikarang wallpaper hitam polos batu kali murai batu lirik tally blackpink kms nama pemain film biru febspot neuropati